click here to read this page in English ×

De uitspraken van Confucius, de strategieën van Sunzi, de wonderverhalen van Gan Bao en de gedichten van Li Bai… al deze teksten zijn lang geleden opgetekend in het Klassiek Chinees, een taal die al meer dan tweeduizend jaar wordt gebruikt door denkers, dichters, schrijvers, dokters, priesters en andere geletterden in China. Van orakelbot tot weblog is het eerste Nederlandstalige lesboek voor deze eeuwenoude, maar nog springlevende schrijftaal.

Dit lesboek bestaat uit twee rijk geïllustreerde delen:

Van orakelbot tot weblog
Deel 1

2011: eerste editie
2015: tweede, herziene editie

Leiden University Press
ISBN 978-908-72-8109-0
224 pagina's paperback
Nederlands

€ 44,50

Van orakelbot tot weblog
Deel 2

2011: eerste editie

Leiden University Press
ISBN 978-908-72-8138-0
208 pagina's paperback
Nederlands

€ 42,95

In Deel 1 leer je de basisgrammatica van het Klassiek Chinees, bouw je een degelijke woordenschat op en lees je korte tekstjes. In Deel 2 leer je uitzonderlijke grammaticale partikels en constructies, bouw je je woordenschat verder uit en lees je langere teksten die zijn geschreven in een tijdspanne van maar liefst drieduizend jaar.

Van orakelbot tot weblog onderscheidt zich door:

  • de trapsgewijze inleiding in de Klassiek Chinese grammatica
  • de vele oefeningen met nieuwe woorden en grammaticale constructies
  • de historische presentatie van oorspronkelijke teksten
  • de literaire diversiteit: van filosofie tot poëzie en van oude orakelbotten en bronsinscripties tot moderne brieven en blogs
  • de vele leestips en cultuurhistorische terzijdes
  • de talloze kleurrijke afbeeldingen

In Van orakelbot tot weblog wordt het Klassiek Chinees door middel van een unieke methode behandeld. Deze methode gaat uit van een grondige opbouw van kennis van de Klassiek Chinese woordenschat en grammatica. Daarna volgen zorgvuldig gekozen oorspronkelijke Klassiek Chinese teksten, die je kennis laten maken met diverse literaire genres uit uiteenlopende historische periodes. Zo ervaar je de grote verscheidenheid van de Chinese schriftcultuur en ontwikkel je tegelijkertijd een stevig historisch bewustzijn.

Het lesboek is onder meer verkrijgbaar via de website van Leiden University Press. Klik hier voor Deel 1 en Deel 2. Ben je benieuwd naar wat lezers over het lesboek schrijven? Klik dan hier.

Five Stars

Een uitstekende, systematische inleiding in de klassieke Chinese schrijftaal, met tal van voorbeelden die vaak zijn ontleend aan de klassieke literatuur. De grammatica wordt duidelijk uitgelegd en geleidelijk aan wordt een woordenschat opgebouwd. Het boek ziet er bovendien door de vele, adequate illustraties fraai uit. Onmisbaar voor wie zich de klassieke Chinese schrijftaal eigen wil maken.

Klassiek Chinees is de 3000 jaar oude Chinese schrijftaal ... Toch, en dat laat het lesboek overtuigend zien, is de taal nog altijd springlevend in uitdrukkingen, kranten en straatbeeld, bijvoorbeeld gebodsbordjes in het verkeer. Vandaar ook de titel van de cursus: 'Van orakelbot tot weblog'. De frisse vormgeving ondersteunt dit met vele kleurenfoto's en -illustraties. Maar het boek benadrukt niet alleen de hedendaagse relevantie, het wordt ook gekenmerkt door een efficiente opzet, waarbij anders dan voorheen niet direct in lange, klassieke teksten wordt gedoken, maar eerst stapsgewijs een basis wordt gelegd (deel 1) en vervolgens (deel 2) een afwisselende keuze aan authentieke tekstfragmenten wordt aangeboden, van filosofische (Confucius) en verhalende tot brieven en poezie. In alle opzichten een aanwinst.

De toegankelijke schrijfstijl, de kleurenfoto’s en de extra informatie over de schriftcultuur en de historie van China maken dit boek tot een studie- én leesboek Klassiek Chinees. Een aanrader voor iedereen die via het Klassiek Chinees meer wil weten over het oude China en zelf oude Chinese teksten wil leren lezen. En de studie van de karakters gaat dan in één moeite door!

Met de komst van de methode Van orakelbot tot weblog lijkt de Nederlandse studie van Chinese taal en cultuur tot volle wasdom te zijn gekomen. Natuurlijk staat de Universiteit van Leiden al geruime tijd bekend als centrum voor onderzoek naar China, maar nu wordt dit onderzoek nog toegankelijker voor Nederlandse studenten, omdat Van orakelbot tot weblog, van de hand van Paul van Els, de eerste Nederlandse methode is om klassiek Chinees te leren.

How best to teach a dead language? By demonstrating that it is still very much alive, as Paul van Els does in his excellent new introduction to Classical Chinese. Based on teaching materials used for several years at the University of Leiden, his textbook employs various means to make the language accessible and attractive to students. Visual materials such as maps, photographs, calligraphies, and reproductions from Chinese editions of classical texts make the book a pleasure to work with. More importantly, Van Els addresses his readers in a conversational, friendly style, offers encouragement and patiently points out potential difficulties, while warning about linguistic pitfalls. He opts to cordially invite his students to engage in a joint intellectual enterprise rather than to talk down to them from a position of authority. ...